Overige informatie

Overige informatie

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, wordt door de Autisme Academy vertrouwelijk behandeld. Als u zich opgeeft voor een cursus dan wordt uw persoonlijke informatie (Gevoelige informatie over uzelf, maar ook over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategie├źn) bijvoorbeeld niet gedeeld met andere cursisten of docenten.

Klachtenprocedure

We hopen natuurlijk dat u tevreden bent over onze cursussen en trainingen, maar mochten er toch dingen niet naar tevredenheid verlopen, dan zouden we het heel fijn vinden als u dat in eerste instantie met ons bespreekt. Daar kunnen wij namelijk iets van leren en het leidt tot een verbetering van ons aanbod.
U bent natuurlijk altijd vrij om een klacht in te dienen. Dit kunt u schriftelijk doen bij:

Autisme Academy
t.a.v. mw. Dr. Annelies Spek, Directeur
Goyergracht Zuid 39
3755 MZ Eemnes

U krijgt een schriftelijke bevestiging na ontvangst van uw klacht.
De afhandeling valt onder verantwoordelijkheid van de directeur, u kunt een schriftelijke reactie verwachten binnen vier weken. Mocht er meer tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan wordt u hiervan binnen vier weken in kennis gesteld en wordt het uitstel toegelicht. Ook wordt er dan een indicatie gegeven wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen geven.
Er is ook een beroepsmogelijkheid bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). De uitspraak van het NIP is altijd bindend, voor beide partijen. Eventuele consequenties worden snel afgehandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor een termijn van 2 jaar bewaard.
Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.