Lezingen

Lezingen

Lezingen

Het is mogelijk om Annelies Spek te vragen een lezing te verzorgen. Qua onderwerpen kunt u hierbij denken aan:

• Diagnostiek ASS
• ASS in de DSM-5
• ASS bij vrouwen
• ASS en eetproblemen/eetstoornissen
• Mindfulness bij ASS
• ASS en trauma
• ASS en zingeving (nieuwe lezing)
• ASS en delictgedrag, forensische aspecten (nieuwe lezing)
• Oorzaken van ASS
• ASS en ouder worden
• Nieuwe inzichten in ASS
• ASS en seksualiteit
• ASS en psycho-educatie
• Behandeling bij ASS
• ASS en differentiaaldiagnostiek
• ASS en talenten: positieve kanten van ASS

De duur van de lezing en de kosten worden in nader overleg bepaald.

U kunt voor meer informatie of vragen contact met ons contact opnemen.