ACT bij (jong) volwassenen met ASS (5 daagse training, incl. basistraining ACT)

ACT bij (jong) volwassenen met ASS (5 daagse training, incl. basistraining ACT)

INHOUD

De ervaring leert dat de psychische klachten van mensen met ASS niet altijd behandelbaar en  en denk/gedragspatronen niet altijd veranderbaar zijn. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een therapievorm waarbij aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en metaforen gewerkt kan worden aan acceptatie van dingen die men niet kan veranderen en weer richting te geven aan het leven met betrekking tot wat men ook belangrijk en waardevol vindt, maar door de worsteling met klachten geen aandacht meer krijgt. 

De klinische praktijk laat zien dat ACT mensen met ASS kan helpen om keuzes te maken en richting te geven aan het leven. Verder lijkt ACT te kunnen bijdragen aan de identiteitsontwikkeling en een mildere houding ten opzichte van jezelf te ontwikkelen.

De 5-daagse training kent 2 fasen. De eerste twee dagen zijn gericht op het aanleren van de basisvaardigheden van ACT. De laatste drie dagen leert men deze vaardigheden toepassen bij volwassenen met ASS. De deelnemers leren welke technieken in welke situaties kunnen worden ingezet bij mensen met ASS en waar deze bij kunnen helpen. 

Doel van de training: meer zicht krijgen op hoe je ACT kan vertalen naar (de problematiek van) mensen met ASS.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Data:
Training start 3 maart 2023
03-03 Paul Korsten
09-03 Paul Korsten
21-04 Linda ten Barge
12-05 Linda ten Barge
09-06 Linda ten Barge


Het ochtendprogramma is van 9:30 tot 12:30, het middagprogramma van 13:30 tot 16:30.
Een goed verzorgde lunch is inbegrepen.

Doelgroep:

Hulpverleners die werken met mensen met ASS. Ervaring met ACT is niet vereist/nodig.

Locatie:

Huis van Eemnes
Noordersingel 4,
3755 EZ Eemnes

Ruimte: De Vaartzaal

Bij het Huis van Eemnes kan voldoende rekening worden gehouden met de anderhalve meter afstand.

Docenten:

De eerste twee trainingsdagen worden verzorgd door Paul Korsten. Hij is een ervaren gedragstherapeut en supervisor VGCT. Hij heeft zich gespecialiseerd in ACT en geeft hier les in, onder anderen bij de RINO. De laatste drie dagen worden verzorgd door Linda ten Barge. Ze werkt als trainer voor het AEC. Linda heeft ACT toegankelijk gemaakt voor mensen met ASS. Ze schoolt hulpverleners in deze methodiek, vanuit de Autisme Academy / het AEC.

Kosten:

1500 euro voor de 5-daagse training, inclusief lunch en digitale literatuur.

Doelstellingen:

  • Vaardigheden ontwikkelen om ACT toe te passen bij mensen met een autismespectrumstoornis.
  • Leren bij welke hulpvraag ACT passend is bij mensen met ASS en welke technieken bij welke hulpvragen kunnen helpen.
  • Het leren aanpassen van de verschillende ACT-technieken aan mensen met ASS.

Aanvangsniveau:

Het niveau van de cursus is (post)academisch of (post)HBO.

Studiebelasting en huiswerk:

30 lesuren en 20 voorbereiding/lees/oefenuren.

Aan alle cursisten wordt gevraagd om, op de 3e, 4e en laatste cursusdag een  casusbeschrijving op papier of filmpje mee te nemen van een cliënt waarbij men denkt aan ACT of daadwerkelijk ACT-technieken heeft uitgevoerd.

Studiemateriaal:

De cursisten wordt gevraagd om het boek ACT in de praktijk, van Russ Harris (2020) aan te schaffen.
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst wordt geadviseerd om hoofdstuk 1, 2, 4-9, 11-14 en 22 te lezen.
Voorafgaand aan de tweede bijeenkomst wordt geadviseerd om hoofdstuk 3, 10, 15-21, 23-27 te lezen.

De deelnemers krijgen tijdens de training nadere inhoudelijke informatie uitgereikt, evenals de handouts van de cursus.

Vrijstellingenbeleid:

Voor deze cursus gelden geen vrijstellingen.

 

AANMELDEN