ACT bij (jong) volwassenen met ASS (3 dagen)

ACT bij (jong) volwassenen met ASS (3 dagen)

INHOUD

De ervaring leert dat de psychische klachten van mensen met ASS niet altijd behandelbaar en  en denk/gedragspatronen niet altijd veranderbaar zijn. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een therapievorm waarbij aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en metaforen gewerkt kan worden aan acceptatie van dingen die men niet kan veranderen en weer richting te geven aan het leven met betrekking tot wat men ook belangrijk en waardevol vindt, maar door de worsteling met klachten geen aandacht meer krijgt. 

De klinische praktijk laat zien dat ACT mensen met ASS kan helpen om keuzes te maken en richting te geven aan het leven. Verder lijkt ACT te kunnen bijdragen aan de identiteitsontwikkeling en een mildere houding ten opzichte van jezelf te ontwikkelen.

Tijdens de training komen verschillende ACT-technieken aan bod en wordt uitgelegd hoe deze aangepast kunnen worden aan mensen met ASS. De deelnemers leren welke technieken in welke situaties kunnen worden ingezet en waar deze bij kunnen helpen. 

Doel van de training: meer zicht krijgen op hoe je ACT kan vertalen naar (de problematiek van) mensen met ASS.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Data:

Start op: nog niet bekend

Het ochtendprogramma is van 9:30 tot 12:30, het middagprogramma van 13:30 tot 16:30.
Een goed verzorgde lunch is inbegrepen.

Doelgroep:

Hulpverleners die werken met mensen met ASS.
Let op! Vereisten om deel te kunnen nemen:

  • Een 6-daagse basiscursus ACT
    of
  • Een kortere ACT-training gecombineerd met praktijkervaring met ACT.
  • Aan alle cursisten wordt gevraagd om een casusbeschrijving op papier of filmpje mee te nemen van een cliënt waarbij men denkt aan ACT of daadwerkelijk ACT-technieken heeft uitgevoerd. 

Locatie:

Huis van Eemnes
Noordersingel 4
3755 EZ Eemnes

Ruimte: de Polderzaal

Bij deze locatie kan voldoende rekening worden gehouden met de anderhalve afstand.

Docent:

De training wordt verzorgd door Linda ten Barge. Zij is GZ-psycholoog en is gespecialiseerd in ACT bij autisme. 

Kosten:

900 euro voor de 3-daagse training, inclusief lunch en digitale literatuur. 

Doelstellingen:

  • Vaardigheden ontwikkelen om ACT toe te passen bij mensen met een autismespectrumstoornis.
  • Leren bij welke hulpvraag ACT passend is bij mensen met ASS en welke technieken bij welke hulpvragen kunnen helpen.
  • Het leren aanpassen van de verschillende ACT-technieken aan mensen met ASS.

Aanvangsniveau:

Het niveau van de cursus is (post)academisch of (post)HBO.

Studiebelasting:

18 lesuren en 8 voorbereidings/lees/oefenuren.

Studiemateriaal:

De deelnemers krijgen tijdens de training nadere inhoudelijke informatie uitgereikt, evenals de hand-outs van de cursus.

Vrijstellingenbeleid:

Voor deze cursus gelden geen vrijstellingen.

 

AANMELDEN

Let op: u kunt alleen deelnemen als u eerder een basis-cursus ACT hebt gevolgd!