Home

Home

De Autisme Academy biedt scholing en deskundigheidsbevordering op het gebied van autismespectrumstoornissen (ASS). Bij het aanbod gaan we uit van de meest recente wetenschappelijk ontwikkelingen, in combinatie met klinische ervaringen vanuit de praktijk. Dit maakt de scholing goed praktisch toepasbaar.

Het aanbod is bedoeld voor hulpverleners en docenten die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met mensen met ASS.

De scholing wordt aangeboden door docenten en trainers die deskundig zijn op het betreffende gebied. Dit wordt getoetst, bijvoorbeeld aan de hand van werkervaring en publicaties.

IMG_1604cAnnelies Spek heeft de Autisme Academy opgericht, met als doel om wetenschappelijke kennis te vertalen naar de klinische praktijk. Zelf is zij gepromoveerd op ASS bij volwassenen en geeft zij regelmatig lezingen en scholing. Daarnaast is ze hoofd van het Autisme Expertise Centrum.

De scholing die vanuit de Autisme Academy wordt aangeboden leidt niet tot een specifieke bevoegdheid of kwalificatie. Na afloop van de cursussen krijgen de deelnemers wel een certificaat voor deelname.